Waar geloven Balinezen in?

Balinezen zijn voornamelijk hindoeïsten. Hindoeïsme is een oude, polytheïstische religie die oorspronkelijk uit India komt, maar die ook sterk aanwezig is op Bali en andere delen van Indonesië. Volgens de hindoeïstische traditie is er één ultieme realiteit, die Brahman genoemd wordt, en zijn alle goden en godinnen aspecten van Brahman. Balinezen vereren verschillende hindoeïstische goden en godinnen, zoals Shiva, Vishnu en Durga, en houden rituelen en ceremonies om deze goden te eren en te vragen om bescherming en zegen. De hindoeïstische traditie op Bali is ook sterk beïnvloed door de lokale cultuur en de Balinese versie van het hindoeïsme is daarom uniek voor het eiland.

Hoe werkt het Hindoeïsme?

Het Hindoeisme is een oude religie die oorspronkelijk uit India komt. Het is een polytheïstische religie met veel verschillende goden en godinnen. De Hindoes geloven in de wedergeboorte en dat iemands handelingen in dit leven bepalen hoe ze in hun volgende leven zullen reïncarneren. De kern van de religie is de zoektocht naar verlichting, ofwel de bevrijding van het wiel van wedergeboorte. Dit kan bereikt worden door middel van meditatie, gebed en het volgen van rituelen en ceremonies. Er zijn verschillende secten binnen het Hindoeisme, zoals de Vaishnavisme en de Shaivisme, die elk hun eigen goden en rituelen hebben.

Inhoud van wiki